Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju Lieta M.10091 — TowerBrook Capital Partners Warburg Pincus/AA Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 1/05