Förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen föredraget den 8 juli 2010. # Ministero dell’Economia e delle Finanze och Agenzia delle Entrate mot Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, i likvidation mot Agenzia delle Entrate och Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) och Ministero delle Finanze mot Michele Franchetto (C-80/08). # Begäran om förhandsavgörande: Corte suprema di cassazione - Italien. # Begäran om förhandsavgörande - Upptagande till sakprövning - Statligt stöd - Skattelättnader som beviljas kooperativa föreningar - Kvalificering som statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 EG - Förenlighet med den gemensamma marknaden - Villkor. # Förenade målen C-78/08 till C-80/08. Paint Graphos TITJUR