Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 17.10.2012 Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 17.10.2012.#Régie Networks ja NRJ Global vastaan Euroopan komissio.#Vahingonkorvauskanne – Valtiontuki – Vanhentuminen – Korvattava vahinko – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton – Toimivallan selvä puuttuminen.#Asia T-340/11.