Yhdistetyt asiat C-403/08 ja C-429/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 4.10.2011 (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin ja High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA ja Multichoice Hellas SA v. QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton ja Derek Owen (asia C-403/08) sekä Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd (asia C-429/08) (Satelliitin välityksellä tapahtuva yleisradiointi — Jalkapallo-ottelujen lähettäminen — Lähetyksen vastaanottaminen satelliittidekooderikorttien avulla — Jäsenvaltiossa laillisesti markkinoille saatetut satelliittidekooderikortit, joita käytetään toisessa jäsenvaltiossa — Myyntiä ja käyttöä koskeva kielto jäsenvaltiossa — Lähetysten näyttäminen myönnettyjen yksinoikeuksien vastaisesti — Tekijänoikeus — Oikeus televisiolähettämiseen — Lisenssit, joilla myönnetään yksinoikeus yleisradiointiin yhden jäsenvaltion alueella — Palvelujen tarjoamisen vapaus — SEUT 56 artikla — Kilpailu — SEUT 101 artikla — Kilpailua rajoittava tarkoitus — Ehdolliseen pääsyyn perustuvien palvelujen suojaaminen — Laiton laite — Direktiivi 98/84/EY — Direktiivi 2001/29/EY — Kappaleiden valmistaminen teoksista satelliittidekooderin muistissa ja televisioruudulla — Poikkeus yksinoikeudesta kappaleen valmistamiseen — Teosten välittäminen yleisölle ravitsemisliikkeissä — Direktiivi 93/83/ETY)