Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 17/02/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6426 - GSO / MILLER GROUP) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)