2011/111/EU: Komission päätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011 , neuvoston direktiivin 92/66/ETY mukaisen luvan antamisesta Ranskalle kuljettaa yhden vuorokauden ikäisiä untuvikkoja ja munintavalmiita nuoria kanoja suojavyöhykkeeltä, joka on muodostettu Côtes d’Armorin departementtiin Newcastlen taudin puhkeamisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 869) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti