Kirjallinen kysymys E-011241/11 Hans-Peter Martin (NI) komissiolle. Euroopan laajuiset sisävesiväylät ja vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet