Ote luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY nojalla tehdystä Landsbanki Luxembourg S.A. -osakeyhtiötä koskevasta päätöksestä