Kawża C-612/12 P: Appell ippreżentat fil- 21 ta’ Diċembru 2012 minn Ballast Nedam NV mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis- 27 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża T-361/06, Ballast Nedam vs Il-Kummissjoni