Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003 , yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)