Valtiontuki – Kypros – Valtiontuki SA.31855 (11/C – ex N 503/10) – Rakenneuudistustuki Kofinosin keskusteurastamolle ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta