Mål C-69/19 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 5 mars 2020 – Credito Fondiario SpA mot Gemensamma resolutionsnämnden, Republiken Italien, Europeiska kommissionen (Överklagande – Ekonomiska och monetära unionen – Bankunionen – Återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag – Gemensamma resolutionsmekanismen för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag – Gemensamma resolutionsnämnden – Gemensamma resolutionsfonden – Fastställande av förhandsbidrag för år 2016 – Talan om ogiltigförklaring – Tidsfrist för väckande av talan – Talan har väckts för sent – Invändning om rättsstridighet – Uppenbart att talan ska avvisas)