2010/744/EU: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht Division 18, Alankomaat)