Asia T-485/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2011 — Olive Line International v. SMHV — Knopf (O-live) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin O-live rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi liikenimi Olive line — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) — Oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen — Sekaannusvaara — Espanjan tavaramerkkilain 7 § ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohta))