Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1053/2012, annettu 7 päivänä marraskuuta 2012 , erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Provolone Valpadana (SAN))