Verband Deutscher Prädikatsweingüter v. SMHV (GG) Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 15 päivänä marraskuuta 2012. # Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin GG rekisteröimiseksi yhteisön yhteismerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla. # Asia T-278/09. TITJUR