Asia C-486/12: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 31.10.2012 — X v. Heffingsambtenaar van de gemeente Z