Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja unionin tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2013 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti