Kirjallinen kysymys E-009026/12 Liisa Jaakonsaari (S&D) komissiolle. Veroparatiisit EU:n alueella