Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 612/2011, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi