Komission asetus (EU) N:o 949/2010, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010 , sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta