Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8 päivänä heinäkuuta 2010. Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8 päivänä heinäkuuta 2010.#Euroopan komissio vastaan Italian tasavalta.#Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Unionin omat varat - Kieltäytyminen asettamasta unionin käyttöön omia varoja, jotka vastaavat tiettyjä tulliviranomaisten myöntämiä lainvastaisia lupia - Ylivoimainen este - Tulliviranomaisten petollinen toiminta - Jäsenvaltioiden vastuu - Todettujen maksujen erilliseen kirjanpitoon merkitsemisen sääntöjenmukaisuus.#Asia C-334/08.