Laki yhteistoiminnasta yrityksissä / Lag om samarbete inom företag (334/2007) 30/03/2007, muutettu viimeksi/senast ändring genom (935/2010) 05/11/2010