Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toteutussuunnitelmaan liittyvä ehdotuspyyntö