2012/26/EU: Komission päätös, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2011 , Valtiontuesta C 35/08 (ex NN 11/08), jota Ranska on myöntänyt julkisoikeudelliselle laitokselle Institut Français du Pétrole (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4483) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti