2012/26/EL: Komisjoni otsus, 29. juuni 2011 , riigiabi C 35/08 (ex NN 11/08) kohta, mida Prantsusmaa andis avalik-õiguslikule asutusele Institut Français du Pétrole (teatavaks tehtud numbri K(2011) 4483 all) EMPs kohaldatav tekst