Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 170/2014, 20. veebruar 2014 , millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Melon du Haut-Poitou (KGT)]