Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 listopada 2012 r.