Kirjallinen kysymys E-009088/11 João Ferreira (GUE/NGL) komissiolle. Valtioiden erityisoikeudet valtionyrityksissä (golden shares)