Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta/Förordning om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (739/1986) 17/10/1986, muutettu viimeksi/senast ändring (165/2000) 18/02/2000