2012/825/EU: Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012 , Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä sekä tällaisen tuonnin asetuksen (EU) N:o 771/2012 mukaisesti tapahtuvan kirjaamisen lopettamisesta