Regulamentul (UE) nr. 1088/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește serviciile de descărcare și serviciile de transformare