2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1088/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 976/2009 įrašant nuostatas, susijusias su parsisiųsdinimo ir transformavimo paslaugomis