Komission asetus (EU) N:o 1088/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 , asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta latauspalvelujen ja muunnospalvelujen osalta