Kirjallinen kysymys E-7678/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komissiolle. Laittomat pidätykset ja kidutus Irakissa