Comunicarea Comisiei – Cadrul Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public (2011) – Acceptarea de către toate statele membre a propunerii Comisiei privind măsurile utile în temeiul articolului 108 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [în temeiul articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE ]