/* */

Kirjallinen kysymys E-005495/11 Luigi de Magistris (ALDE) ja Philippe Lamberts (Verts/ALE) komissiolle. Euroopan eettisten pankkien erityisluonteen tunnustaminen