Neuvoston päätös (EU) 2017/2301, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017, AKT–EU-suurlähettiläskomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta AKT–EU-kumppanuussopimuksen 68 artiklan täytäntöönpanoon