ETA:n sekakomitean päätös N:o 106/2012, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta