2010/606/EU: Komission päätös, annettu 26 päivänä helmikuuta 2010 , valtiontuesta C 9/09 (ex NN 49/08; NN 50/08 ja NN 45/08), jonka Belgian kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja Luxemburgin suurherttuakunta ovat myöntäneet Dexia SA:n hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1180) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti