Kirjallinen kysymys E-001339/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komissiolle. Kreikan eläintarhat