Mål C-214/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 29 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Förenade kungariket) – C. King mot The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Direktiv 2003/88/EG — Arbetstidens förläggning — Artikel 7 — Kontant ersättning för ej uttagen semester som betalas ut då anställningen avslutas — Nationell lagstiftning enligt vilken en arbetstagare måste ta ut sin årliga semester utan att det är fastställt huruvida semesterlön utgår)