Asia T-261/00: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.12.2012 — Sacaim ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuki — Venetsian ja Chioggian alueille sijoittautuneiden yritysten sosiaalikulujen alentaminen — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja jolla maksettu tuki määrätään perittäväksi takaisin — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)