Kirjallinen kysymys E-0191/10 esittäjä(t): Bogusław Sonik (PPE) komissiolle. Rooma I – Sopimusvelvoitteet ja vakuutussopimukset