2011/159/EU: EU–Sveitsi-sekakomitean päätös N:o 1/2011, tehty 18 päivänä tammikuuta 2011 , Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisen henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen ja sen päätösasiakirjan sekä vuoden 2004 laajentumispöytäkirjan bulgarian- ja romaniankielisten toisintojen todistusvoimaiseksi tekemisestä