Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle euroopan unionin varainhankinnasta ja lainanannosta vuonna 2008