Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 30/03/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6510 - REMONDIS / SORTIVA / STAM PAPIER RECYCLING) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)