Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 4 päivänä maaliskuuta 2010. # Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (T-407/06) ja Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd (T-408/06) vastaan Euroopan unionin neuvosto. # Polkumyynti - Kiinasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonti, joiden päälliset ovat nahkaa - Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema - Yksilöllinen kohtelu - Otanta - Puolustautumisoikeudet - Yhdenvertainen kohtelu - Vahinko - Perusteltu luottamus - Perusteluvelvollisuus. # Yhdistetyt asiat T-407/06 ja T-408/06. Zhejiang Aokang Shoes v. neuvosto TITJUR