Unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) määräys 12 päivänä helmikuuta 2010. # Euroopan komissio vastaan Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT). # Kumoamiskanne - Yhteisön eläkejärjestelmä - Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen velvollisuus suorittaa maksuosuutensa varainhoitovuosilta 1998-2005 - Toimi, joka ei ole kannekelpoinen - Toimi, jolla ei ole oikeusvaikutuksia kolmansiin nähden - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen. # Asia T-456/07. komissio v. CdT TITJUR