Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 16/05/2008) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5123 - AUTOGRILL / WORLD DUTY FREE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)